Галерия

Обучения за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти – „Изкуството да комуникираш. Работа в екип и разрешаване на конфликти. Етика, манипулация и конфиденциалност.“

Обучения за част от професия Парамедик проект „Да спасиш живот“ Норвежки финансов механизъм 2009-2014 Малка грантова схема