Факултетът по химия и фармация подготвя своя иновационна стратегия

25 юли 2014

IMG_46201Къде и как да се срещнат науката и индустрията обсъждаха водещи учени от България и чужбина и представители на бизнеса на семинара „Научно-приложни изследвания, иновации, комерсиализация на научни резултати”, организиран от  Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Сред участниците в семинара бяха Пламен Атанасов, професор по химично и биологично инженерство в Университета на Ню Мексико, САЩ, и вицепрезидент на Световното електрохимическо дружество, проф. Симеон Стоянов, представител на световния концерн Юниливър, преподавател в университети във Великбритания и Холандия, Саша Безуханова, основател на гражданската платформа за дебат и общо действие – MoveBG, Елица Панайотова, изпълнителен директор на „София тех парк„, проф. Тони Спасов, декан на Факултета по химия и фармация (ФХФ) при Софийския университет „Св. Кл. Охридски”, проф. Николай Денков, ръководител катедра Инженерна химия на  ФХФ, Златина Карова от Центъра за трансфер на технологии при Софийския  университет, Изабела Найденова от Центъра за индустриална и инженерна оптика в Дъблинския технологичен институт.

Срещата беше организирана в изпълнение на една от основните задачи на проекта BeyondEverest, по който ФХФ работи – повишаване на иновационния капацитет на Факултета по химия и фармация и комерсиализация на научните постижения.

„От огромно значение за учените в България е да се промени отправната точка на едно изследване – то да започва от реалната нужда на пазара и живота на хората”, подчерта проф. Тони Спасов. Според проф. Пламен Атанасов комерсиализацията на науката е точката, в която иновацията се среща с реалния свят, като даде примери как в САЩ науката и индустрията изпълняват заедно конкретни проекти. Иновацията е нова идея, успешно приложена на пазара, каза проф. Стоянов, обяснявайки методите и средствата, които световният индустриален гигант  Юниливър използва, за да приложи успешните научни изследвания в практиката. Според Саша Безуханова сред проблемните фактори за конкурентноспособността на българската икономика са иновативността и институционалното устройство, като страната ни е на едно от последните места по иновации в ЕС.IMG_46441

ФХФ  е един от най-изявените изследователски центрове в България със силно насочена приложна дейност. Факултетът изпълнява съвместни проекти с водещи световни компании като Unilever, BASF, Saint Gobain.

Нашата цел е да превърнем Факултета в място, свързано с върховите научни постижения в областта на фунционалните материали, които да имат реални пазарни успехи, подчерта деканът на ФХФ проф. Тони Спасов, и затова ще изработим своя иновационна стратегия.

Факултетът по химия и фармация при Софийския университет „Св. Климент Охридски” изпълнява вече трета година проекта BeyondEverest по 7-ма Рамкова програма на Европейския съюз. Целта на проекта е да повиши изследователския капацитет на факултета в областта на фунционалните материали – материален носител на всички нови технологии. Налице са вече реални резултати и възможности Факултетът да се превърне в Център за върхови научни постижения на световно ниво. Научните изследвания по проекта обхващат широк спектър от материали – за чиста енергия, за опазване на околната среда, за оптика и оптоелектрониката, както и материали с фармацевтични и медицински приложения. Партньори по проекта, които помогат осъществяването на амбициозната му работна програма, са водещи Европейски научни институции: Техническия университет в Мюнхен (Германия), Университета на Оксфорд (Великобритания), Макс Планк Института по полимери (Германия), Университета на Торино (Италия), и Висшето училище по физично и химично инженерство в Париж (Франция).