Факултетът по химия и фармация представи своята дейност на среща с еврокомисаря по регионалното развитие Йоханес Хан

28 септември 2013

На срещата присъства и вицепремиерът г-жа Зинаида Златанова

HaanДеканът на факултета чл. кор. проф. дхн Тони Спасов акцентира върху данните за научните постижения и тяхното приложение, модерното оборудване на Факултета и спечелените награди на академичния състав и студентите. Представянето включваше и проектната дейност на Факултета сътрудничество с Европейската комисия, НАТО, научни институции и индустриални фирми. Подробно беше представен проектът „Beyond Everest” за „Развитие на научния потенциал на Химическия факултет на Софийския университет в областта на съвременните функционални материали за успешно участие в научни изследвания от световна класа на ниво ЕС“.

Проф. дхн Николай Денков представи Катедрата по инженерна химия. Той подчерта необходимостта от проектите за оцеляването на Факултета през последните двайсет години. Проф. Денков отбеляза също, че лабораториите във факултета са изградени благодарение на тези проекти. Въпреки трудностите обаче са направени открития в областта на инженерната химия, които са основна причина за печеленето на проекти.

Елица Панайотова – изпълнителен директор на София Тех Парк, с който Софийският университет има сътрудничество, представи дейността на компанията и нейния принос за Факултета в третата презентация. Доц. д-р Леандър Литов от Физически факултет завърши с четвъртата презентация. Неговата тема беше Центърът за терапия с йонни лъчи. След срещата еврокомисарят посети лабораториите по атомно-силова микроскопия, охарактеризиране на повърхностни свойства, газова и течна хроматография, обемна реология и лабораториите към катедра „Инженерна химия“.