„ФЛОУ КОНТРОЛ БЪЛГАРИЯ” – международна конференция

22 март 2009

01„ФЛОУ КОНТРОЛ БЪЛГАРИЯ”  – международна конференция на тема „Съвременните технологии във водното строителство, новости в бранша и ефективност при прилагането им”.
В конференцията взеха участие водещите европейски фирми: „Kovinoplastika Piskar-MP” – Словения, „Flovac” – Германия, „ГЕМА ПЛАСТ КМ” – Македония, „JAFAR SA” – Полша и „TYCO”.
20.03.2009 г., хотел Хилтън, гр. София, бул. „България” 1, зала Мусала

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

03