„Интелигентна химия“?

20 март 2012

Chim.-laboratory-182.Съществува ли „Интелигентна химия“? – това не е въпрос от конспекта на бъдещите кандидатстуденти във Факултета по химия и фармация. На 7- и април от 11 ч., в театралния салон вНационалния дворец на децата в София /бул. „Александър Стамболийски” 191/, пред бъдещите учени с интересни отговори по темата извън учебния материал, изучаван в училище и със забавни химични и физични опити, ще застанат студенти от Факултета по химия и фармация /ФХФ/.

Сбирките в Двореца на децата са част от образователните събития на Факултета по химия и фармация към СУ, които целят популяризиране на химията предимно сред деца от 5-и до 10-и клас и ранното им професионално ориентиране, но ако има желаещи любознайковцки и на по-малка възраст – вратите са широко отворени и за тях. Те се провеждат всяка първа събота на месеца, а поредицата от сбирки в НДД е под надслов „Молекулна лаборатория”.

Тяхната цел е да се навакса липсата на лабораторни упражнения и елементарни демонстрации при обучението по природни науки в повечето средни училища. Времетраенето на всяка сбирка е около 2 часа.
Друго интересно предстоящо събитие на ФХФ е провеждането на втория Софийски фестивал на науката от 9 до 13 май 2012, където с много прояви ще участват преподаватели и студенти от Факултета. Окончателната програма на Фестивала предстои да бъде уточнена и публикувана на неговия сайт http://www.sofiasciencefestival.bg/