Истински химичен празник с опити и демонстрации организираха студенти и преподаватели за децата в събота

8 април 2012

475982_377085192314422_100000388343930_1221522_274354113_oТеатралният салон в Националния дворец на децата в София се превърна в арена на забавни експерименти от химията и физиката. Учениците видяха как материалът от учебниците „оживява” на практика в колбите и с апаратурата на Факултета по химия и фармация на СУ. Събиранията в Двореца на децата са част от образователните събития, организирани от преподавателите на факултета, които целят представянето на химията като интересна наука и перспективна професия. Вратите за всички деца ще бъдат отворени и на 5.05.2012г. /събота/. Демонстрациите покриват празнотите от лабораторни упражнения по природни науки в повечето средни училища. А утре 9.04. /понеделник/от 14:30 часа във Факултета по химия, професори с принос към науката, ще проведат лекция за ученици. Децата ще могат да разгледат катедрите и лабораториите на бул. Джеймс Баучър 1.