Кандиндидат студенти проявяват огромен интерес към Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски”

20 февруари 2012

Chimicheski-fakultetТази година завършващите гимназисти проявяват засилен интерес към химията и фармацията, сподели впечатленията си деканът на факултета проф. дхн Тони Спасов. За това може да се съди и по многобройните запитвания за подготвителните курсове за прием, които се организират на „Джеймс Баучер”1. „Навременното преобразуване на факултета от Химически във Факултет по химия и фармация, поддържаното високо ниво на обучение и научна дейност и традиционно успешната реализация на завършилите, се оказват реален стимул за младите хора”, обясни проф. Спасов. Според него възможностите, които осигурява факултетът чрез сътрудничеството си с международни научни организации, чужди корпорации, представители на химическия и фармацевтичен бранш и индустрията, създават допълнителни перспективи за студентите и висшистите във всяка от специалностите – химия, екохимия, ядрена химия, инженерна химия и съвременни материали, компютърна химия и фармация. Специалностите “химия и физика”, “химия и информатика” и “биология и химия” подготвят преподаватели по съответните дисциплини за средните училища, които стават все по-дефицитни през последните години и които съвсем скоро ще бъдат едни от търсените специалисти у нас. До месец ще бъде обявен броят на студентите, които ще бъдат приети в различните специалности. Първата кандидатстудентска изпитна сесия е през април, а втората през юни 2012 г. Алтернатива на кандидатстуденстките изпити е оценката от държавните зрелостни изпити. Във факултета тази година без изпит ще бъдат приети и получилите високи оценки на международните състезания по химия. Информация може да бъде намерена в новия кандидатстудентски Справочник на Софийския университет за учебната 2012-2013г., който ще излезе до края на февруари.