Конференция на тема „Съвременни функционални материали“

23 юли 2012

01В рамките на проекта “BeyondEverest”
Факултетът по химия и фармация, СУ “Св. Кл. Охридски“
организира Конференция на тема „Съвременни функционални материали“

5-8 септември, 2012 г., Ривиера, България

Конференцията има за цел обмен на знания и идеи в областтa на:
Материали за чиста енергия
Материали за опазване на околната среда
Материали за оптиката и оптоелектрониката
Материали с медицинско и фармацевтично приложение.
Повече информация за конференцията може да бъде намерена на сайта на проекта: http://beyondeverest.org/