Международна конференция иновации

4 септември 2012

laboratoryВарна ще бъде домакин на Международна конференция за новите научни открития в медицината, фармацията, опазването на околната среда и чистата енергия.

 

Във форума ще участват известни учени от 8 от най-авторитетните университети и научни институти в света.

 

Конференцията ще се състои от

5 септември (сряда) до 8 септември (събота) от 9 до 19.30 часа

във Ваканционен клуб „Ривиера”, Варна.

 

Организатор на конференцията е Факултетът по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски”. Гости ще бъдат представители на научните среди, бизнеса, фармацевти, лекари, държавни институции и неправителствени организации.

 

Пленарни доклади и лекции ще изнесат известни специалисти в областта на съвременните функционални материали от Института за полимерни изследвания „Макс Планк”, Техническите университети в Мюнхен и в Берлин, Торинския университет, Университета в Оксфорд, Университета в Кан, Университета по физика и индустриална химия в Париж,  френския Национален център за научни изследвания, Московския държавен университет „М.В. Ломоносов”.

 

Ще бъдат представени най-новите научни резултати в областтите:

Материали за чиста енергия,
Материали за опазване на околната среда,
Материали за оптиката и оптоелектрониката,
Материали с медицинско и фармацевтично приложение.

 

Конференцията е част от проекта на Факултета по химия и фармация на Софийския университет по 7-ата Рамкова програма на ЕС “BeyondEverest”.

 

За допълнителна информация:

проф. дхн Тони Спасов, декан на Факултета по химия и фармация на СУ„ Св. Климент Охридски” – 0878 754 250

Десислава Трайкова – секретар на Факултета по химия и фармация на СУ„ Св. Климент Охридски” – 0889 113 115