Международният гигант „Юниливър” избра Софийския университет за един от своите 5 дългосрочни партньора в света

24 май 2013

123Вчера беше подписан 3-годишен договор за стратегическо научно сътрудничество между международната компания „Unilever” и Софийския университет „Св. Кл. Охридски”(СУ).

Фирмата Unilever е световен лидер в производството на бързооборотни стоки като козметични и миещи препарати, освежаващи напитки и хранителни продукти. Сред най-известните марки на фирмата са козметичните препарати Dove и VO5, дезодорантите Rexona и Axe, чайовете Lipton, сладоледите Ben & Jerry’s и Algida, майонезите Hellmann’s, маргарините Becel, почистващите препарати Cif и Domestos, и много други. Във филиалите на фирмата по целия свят работят над 150 000 души, а годишният й оборот е над 50 млрд. евро. Всяка година фирмата отделя над 1 млрд. евро за научни изследвания, свързани с развитието на нови продукти.

1234През миналата година Unilever започна изграждането на мрежа от ограничен кръг партньорски лаборатории по целия свят със специфична насоченост в определени научни области. Допреди година изследователските центрове в цял свят на „Юниливър” са работили с около 140 университета в цял свят. Взето е обаче стратегическо решение за преструктуриране и ограничаване на външните партньори до  20 университета. От тези 20 университета в областта на физико-химията, колоидните и дисперсните системи, в която работи и Факултетът по химия и фармаци на СУ, „Юниливър” селектира 4-5. Така Софийският университет, заедно с английските става единственият в Европа, включен в това партньорство. Настоящото споразумение за партньорство поставя СУ на световната карта като един от малкото университети, с които фирмата ще си партнира през следващите години.

 

Като един от стратегическите партньори на фирмата е избрана катедрата по Инженерна химия във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Кл. Охридски”. В тази катедра работят световноизвестни изследователи в областта на повърхностно-активните вещества, пените и емулсиите – системи, които намират широко приложение както в химичните технологии, така и в козметичните, хранителните и фармацевтичните продукти.

Подписването на споразумението дава възможност за решаването на конкретни научни задачи от интерес за фирмата и с финансиране от нея. В бъдещите договори могат да се включат и от Факултета по химия и фармация и от другите факултети на СУ „Св. Кл. Охридски”.

 

Защо е важен този договор не само за Факултета по химия и фармация? Отговорът търсим от проф. Николай Денков – ръководител на Катедрата по инженерна химия към Факултета по химия и фармация на СУ, с решаващ принос за  сътрудничеството с „Юниливър” през последните 10 години.

 

“Този договор е много важен, защото запазва сътрудничеството, развива го на ниво  дългосрочен договор и е като вододел – който не успее да влезе в тези рамки, той изпада от сътрудничеството с „Юниливър” и е принуден да търси други партньори.

 

За нас е важен по три основни причини.

Първо, финансирането на науката в момента в България е много затруднено. Договорите с фирми за нас са единственият начин да правим формална наука. Ако разчитахме само на държавните стипендии за докторанти, хората биха отишли другаде. Благодарение на тези договори, имаме възможност допълнително да плащаме на докторанти, които работят по конкретни задачи на фирмите. Това ни дава възможност да ги запазим.

Второ, с финансирането от фирмата ние купуваме апаратура, за да може да имаме най-съвременната материална база. С нея обучаваме студентите на най-съвременно ниво. От друга страна – това ни дава шанс да си сътрудничим с фирми на най-съвременно ниво. А това е възможно, защото като материална база ние не отстъпваме с нищо на добрите университети в света.

Трето, когато се работи по конкретни задачи на големи фирми, те са нови, насочени към нов тип продукти или нов тип процеси за производство на  продукти. По този начин получаваме възможност да работим по нови научни проблеми, които ще бъдат гореща научна тема след 5-10 години. Така можем да се окажем на върха на научната мисъл в съответната област. И това се е случвало вече няколко пъти.

Няма как да правим наука без докторанти и без млади хора. Няма как да правим наука без финансиране. От друга страна има финансиране, защото има тази експертиза, която непрекъснато обновяваме. И това ни позволява да бъдем на съвременно ниво, да не бъдем отрязани от развитието на света. Факт е, че през последните 3 години българската научна продукция като публикации в международни издания е намаляла с 30%. Ако тази насока продължи, българската наука ще изчезне. Но ние все пак успяваме в  тази трудна среда да правим наука, която е на световно ниво.

Добрите университети по света не чакат само финансиране от държавата или от научен фонд. Голяма част от тяхното финансиране идва и от индустрията. Но няма държава в света, където добрата наука се издържа само от индустриални договори. При нас балансът е нарушен- хубаво би било да имаме някакъв процент от Фонд научни изследвания, от университетски фондове плюс  индустриалните договори. Но при нас понеже не работи Фонд научни изследвания, ние сме принудени да работим само с тези, но това е начинът да можем да продължим напред.

Досега ние имахме договори с „Юниливър” за решаването на конкретни задачи. През последните 10 години разширяваме нашите договори с тях по конкретни задачи. През тези години сме развили капацитета ни като хора, като материална база, като научна експертиза, така че те да кажат сега – в тази научна област вие сте нашият стратегически партньор, не сте партньор за една задача за определено време.”

 

Факултетът по химия и фармация на СУ досега има подобни рамкови договори с корпорациите BASF и с Dow Corning.