Нобелов лауреат ще обсъжда в София проблемите на научните изследвания на високо ниво

4 декември 2013

От 5 до 7 декември в София ще се проведе международната Хумболтова конференция „Национални политики, подкрепящи научни изследвания на високо ниво”. Тя е организирана  от Хумболтовия съюз в България и се провежда в рамките на програмата „Хумболтов Колег“ на фондация „Александър фон Хумболт“. Целта на конференцията е да подчертае важната роля на научните изследвания на високо ниво за развитието на съвременното общество и да подпомогне изграждането на устойчива дългосрочна национална политика за насърчаване на научните изследвания като необходимо условие както за положителното икономическо и социално развитие на обществото ни, така и за издигане на авторитета на страната ни.

На конференцията ще бъдат обсъдени проблемите, свързани с изграждането, насърчаването и подкрепата на водещи изследователи и научни звена в България, и ще се дискутира значението на научните постижения за развитието на обществото. Ще бъде споделен опитът на Германия в прилагането на успешни политики и практически подходи за решаването на проблемите.

Втората част на конференцията ще бъде открита с лекция на носителя на Нобелова награда по физика проф. д-р Клаус фон Клицинг от „Макс Планк института за изследване на твърдото тяло” в Щутгарт. Предвижда се водещи учени от Германия, България и други европейски страни да представят свои актуални разработки в различни области на познанието. Лекции на конференцията ще изнесат: проф. Харалд Байен, лингвист от Университета в Тюбинген; проф. Йоахим Зауер, химик от Хумболтовия университет в Берлин; проф. Волфганг Шлайх, физик от Университета в Улм. На конференцията ще изнесат доклади и български учени, работещи в България или чужбина: проф. Константин Хаджииванов, химик от Института по обща и неорганична химия при БАН; проф. Николай Витанов, физик от Софийския университет; доц. Крум Бъчваров, археолог от Националния археологически институт при БАН; проф. Албена Йорданова, медик от Университета в Антверпен; проф. Соня Селенска-Побел, биолог в Хелмхоц центъра в Дрезден-Розендорф.

Конференцията е посветена на 60-та годишнина от възстановяването на Фондация „Александър фон Хумболт“ като специален гост ще бъде проф. Хелмут Шварц – президент на Фондацията, преподавател в Техническия университет в Берлин и почетен доктор на Софийския университет.