Нова инжекция за бизнеса или трудности на пазара на труда у нас?

7 май 2012

Chimicheski-fakultet-snimki-01Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Факултетът по химия и фармация връчиха дипломите на 180 абсолвенти от випуск 2011. Деканското ръководство на факултета поздрави новия научен потенциал и обяви, че стои „зад гърба” на всеки, който иска да се реализира в сферата на научните открития, модернизиране на бизнеса и индустрията.

Абсолвентите, които излизат от фaкултета на пазара на труда са млади, но много добре подготвени и амбициозни. Някои от тях обаче не скриха намеренията си да се реализират зад граница. Това се случва на фона на страхотен недостиг на специалисти във фармацевтичната индустрия и химическата промишленост у нас. Как да се спре изтичането на мозъци? Преподавателите призоваха не само за последователно научно поведение дипломантите си, но и за създаването на подходящи условия за труд бизнеса. От няколко месеца насам у нас работи и проектът BeyondEverest Chimicheski-fakultet-snimki-02на факултета по Химия и фармация, който има за цел да развие максимално изследователския потенциал в областта на съвременните функционални материали. С работата по него се укрепват възможностите на факултета за успешно участие в научни-изследователски дейности на световно ниво. Проектът стартира от октомври а конкретните му задачи включват:

Засилване на изследователските постижения на факултета чрез трансфер на опит и ноу-хау, както и изграждане на стратегическо партньорство с водещи европейски научноизследователскиинституции; Трайно привличане на опитни изследователи от чужбина във Факултета; Подобряване на изследователската среда чрез разширяване на съществуващата инфраструктура за научни изследвания с нови модерни апарати – ТЕМ и ЯМР, даващи възможност за разширяване областите на Chimicheski-fakultet-snimki-03научни изследвания; Насърчаване на участието на учените от Факултета в изследователските програми на Европейския съюз; Популяризиране на върховите научни постижения на учените от факултета внаучната общност, индустрията и обществото.