Олимпийски успехи на българската наука

6 август 2012

chem-01В потвърждение, че през това лято всичко е Олимпиада – научният отбор по химия на България успя да завоюва 3 медала. С едно сребърно и две бронзови отличия се завърнаха Петър Каразапрянов, Васил Василев и Христо Рашеев от Вашингтон, където се проведе 44-тата Международна олимпиада по химия. В нея взеха участие 273 състезатели от 72 страни. Домакин на състезанието беше University of Marylаnd, College Park, MD, където се проведоха двата състезателни кръга. На практическия кръг участниците работиха върху две експериментални задачи, а на теоретичния – решаваха 8 задачи от различни съвременни области на химията. Международната олимпиада по химия е на високо академично ниво, над залегналото в програмите по химия в средното ни образование. За да повишат знанията си и шансовете за победа нашите участници в Олимпиадата по химия получиха сериозна теоретична подготовка, както и умения за експериментална работа с помощта на преподавателите от Факултета по химия и фармация – доц. Хр. Чанев, д-р Г. Пеков, доц. Д. Ташева, д-р П. Василева, д-р Н. Бурджиев, д-р Д. Цекова, ас. М. Костадинов, докторантът Св. Аначков и доц. И. Иванов. Заслуги за отличната подготовка и представяне на отбора ни имат и членовете на Националната комисия за провеждане на олимпиадата по химия и опазване на околната среда от Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Кл. Охридски”. Подготовката на медалистите ни включва задълбочени знания в 4 различни области на химията – физикохимия, неорганична, аналитична и органична химия.