Организираме професионално обучение – професия ГОТВАЧ

3 юли 2012

plakatЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА И АНКОР А ДЖЕНТЕ организират професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация, професионално направление – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, професия – ГОТВАЧ. Формата на обучение е дневна, задочна, индивидуална и дистанционна. Обучението е съобразено с Вашето свободно време и доходи. Започва от 27.07.2012г./петък/ и продължителността е свързана с възможностите за интензивно усвояване на учебния материал и провеждане на практика. След обучението се получава СВИДЕТЕЛСТВО за професионална квалификация от Министерството на образованието и Националната занаятчийска камара. За повече информация и записвания – телефони 0878 887 124 и 0876 887 554.