Пазарджик привлича инвеститори от Словакия

26 февруари 2010

Пазарджик привлича инвеститори от Словакия

ПО ПРОЕКТ “ПАЗАРДЖИК – УСТОЙЧИВО РАЗВИВАЩА СЕ ОБЩИНА”

N.ZaichevНа заключителната конференция по проект „Пазарджик – устойчиво развиваща се община”, която се проведе на 25 и 26 февруари, стана ясно, че изпълнителите са надминали очакванията си за постигнати цели. Проектът беше определен като успешен както за община Пазарджик, така и за община Пезинок – Словакия.
Кметът на града – Тодор Попов поздрави и двете страни за резултатите и пожела успех в бъдещите партньорски отношения между двете общини.
Според Николай Зайчев, директор на дирекция „ЕФП”, основнаите цели на проекта – обмяна на опит в областта на управление на икономиката на местно ниво, споделяне на успешни практики и формиране на база за устойчиво развитие на Община Пазарджик, чрез  създаване на съвместни инициативи на частния сектор са постигнати. В резултат на това-вече има изградени стабилни партньорства между двете общини. На заключителната конференция г-н Зайчев уточни, че от община Пазарджик  са отворени за всякакъв вид инвестиции на партньорите от Словакия. 15 техни предствители от местното самоуправление, бизнеса и неправителствения сектор направиха разбор на дейностите по проекта и благодариха на кмета на Пазарджик за оказаната подкрепа. След представяне на резултатите от проекта- гостите заявиха сериозни намерения за стартиране на бизнес в общината.

L.Pavlovova-kmet-T.Popov_„Общината е особено подходяща за инвестиции заради нейното географско положение,  инфраструктура и културно развитие” – подчерта Ели Воденичарова, началник на регионален ЮЦРП.
„Интереси за инвестиране в общината ще има и  поради много добре развитата образователна система в района и устойчивия пазар на недвижими имоти. Има специален план за икономическо развитие на област Пазарджик за туризъм и горско стопанство, които са основен фактор за привличане на инвестиции от страна на чуждестранните партньори” – каза още г-жа Воденичарова.
В резултат от изпълнението на проекта се очаква развитие на двустранните партньорства между Братиславския регион и община Пазарджик, насърчаване на малките и средни предприятия, привлечени инвестиции, подобрен капацитет на 25 представители на местната власт, бизнеса и НПО, както и синдикати от община Пазарджик.