Пресконференция на Български ветеринарен съюз 02.08.2010г. (БТА)

2 август 2010

bvs1Няма ефективен контрол върху продуктите  от животински произход, които излизат от някои ферми и стигат до масата ни, твърдят практикуващите лекари от Българския ветеринарен съюз. Според д-р Йордан Бойчев, председател на БВС, в момента липсва контрол върху остатъчните вещества, което застрашава здравето на хората. «Фармакологичната бдителност е само на хартия и фермерите пазаруват всички видове лекарства без надзор от ветеринарен лекар и ги прилагат безконтролно върху продуктите от животински произход», казаха ветеринарните лекари. Според тях-влизащите в сила стандарти за месните продукти няма да гарантират чистотата им, защото на практика няма изграден контрол на търговците на лекарства, липсва проследяемост на количествата, партидите, спазването на сроковете за остатъци в месото, млякото и яйцата на използваните антибиотици, хормони и др. Това е причина за податливостта ни към грипа, настинките и масовата резистентност към антибиотиците, твърдят още лекарите.

bvs2На пресконференцията от БВС изявиха желание за законодателна реформа, която ясно да регламентира взаимоотношенията фермер-лекар. В писмо до премиера практикуващите ветеринари настояват в създаващата се Агенция за безопасност на храните промените, свързани с преструктурирането на контрола върху храните, да бъдат съгласуван с тях, като тесни специалисти.