ПУБЛИЧНА ПОКАНА номер 2/ дата 19.05.2015г.

18 май 2015
наименование: Избор на изпълнители за изготвяне на обучителни програми по проект „Да спасиш живот” по обособени позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 –Разработване и адаптиране на обучителна програма „Парамедик”;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – Разработване и адаптиране на обучителна програма за работа с наркозависими;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – Разработване и адаптиране на обучителна програма за „Тъкач на ръчен текстил”.

Публичната покана, изискванията за оферта и образците можете да изтеглите от тук:

Публична покана

Образец на оферта

Образец на декларация на кандидата по чл. 22

Изисквания оферта

Техническа спецификация

Техническо предложение

Методика за оценка

Проект на договор програма Работа с наркозависими

Проект на договор програма Парамедик

Проект на договор програма Тъкач на ръчен текстил