ПУБЛИЧНА ПОКАНА номер 1 / дата 19.05.2015г.

18 май 2015
Избор на фирма за извършване на услугата „Логистика (транспорт, спане, храна, наем зала) за обучения”

Публичната покана, изискванията за оферта и образците можете да изтеглите от тук:

Публична покана

Образец на оферта

Образец на декларация на кандидата по чл. 22

Изисквания оферта

Техническа спецификация

Техническо предложение

Методика за оценка

Логистика Проект на договор