Срокове за кандидатстване и записване за магистърските програми във Факултет по химия и фармация – 2012/2013г.

23 юли 2012

621384_437713489584925_1799212164_o20.07.12г.

Краен срок за подаване на документи за участие в първи кандидат-магистърски изпит (103 ст. в ФХФ)
1. Молба образец
2. Квитанция за платена такса – 30 лв.

23.07.12г.

Провеждане на първи кандидат-магистърски изпит в 130 ауд. на ФХФ от 09.00 ч.

27.08.12г. – 05.09.12г.

Подаване на документи за кандидатстване (103 ст. в ФХФ) за места субсидирани от държавата:
1. Молба до Ректора по образец
2. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование или академична справка-оригинал (уверение за бакалаврите от СУ)
3. Квитанция за платена такса – 30 лв. (само за явяващите се на втори кандидат-магистърски изпит на 11.09.2011г.)

11.09.12г.

Провеждане на втори кандидат-магистърски изпит в 130 ауд. на ФХФ от 09.00 ч.

Състезателният бал за обучение по държавна поръчка се формира от взетите с равна тежест: (1) оценка на изпитния тест, (2) среден успех от семестриалните изпити, (3) среден успех от държавните изпити. За обучение срещу заплащане, състезателният бал се формира само от (2) и (3), но не по-нисък от добър 4.00.

до 24.09.12г.

Обявяване на кандидатите, които са класирани за места, субсидирани от държавата

25 и 26.09.12г.

Класираните кандидати за местата, субсидирани от държавата трябва да се запишат в съответната магистърска програма

24.09.12г.

Краен срок за подаване на документи за кандидати за обучение срещу заплащане без конкурсен изпит

до 05.10.12г.

Обявяване на крайното класиране за всички места

12.10.12г.

Краен срок за записване на класираните кандидати за обучение срещу заплащане

Новоприети студенти, които не са се записали в определените срокове, губят правата си!

01.10.2012г.

Начало на учебната година