УЧЕНИ И СТУДЕНТИ У НАС ПОМАГАТ С ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА КОРПОРАЦИЯ

21 май 2013

На 23 май 2013г /четвъртък/, в 16.00 часа в заседателната зала на Факултета по химия и фармация ще бъде подписан договор за стратегическо научно сътрудничество между международната фирма Unilever /“Юниливър”/ и СУ „Св. Кл. Охридски”.

Подписването на такова споразумение за стратегическо партньорство ще даде възможност за решаването на конкретни научни задачи, поставени пред фирмата, но и от интерес на представителите на научните среди и на хората. Съвместната дейност ще постави Софийския университет на световната карта на образователните институции, с които партнира корпорацията.

Фирмата е световен лидер в производството на бързооборотни стоки като козметични и миещи препарати, освежаващи напитки и хранителни продукти. Във филиалите й по целия свят работят над 150 000 души, а годишният й оборот е над 50 млрд. евро. Всяка година корпорацията отделя над 1 млрд. евро за научни изследвания, свързани с развитието на нови продукти.

През последната година “Юниливър” започна изграждането на мрежа от ограничен кръг партньорски лаборатории по целия свят със специфична експертиза в определени научни области. Като един от стратегическите партньори на фирмата е избрана именно Катедрата по инженерна химия във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Кл. Охридски”.