Започва Втора Международна научна конференция „Съвременни функционални материали“

3 септември 2014

pic01В рамките на проект по 7-ма Рамкова програма на ЕС BeyondEverest Факултетът по химия и фармация при СУ “Св. Кл. Охридски“ започна Втора международна научна конференция на тема „Съвременни функционални материали“. Конференцията се провежда през периода 3-6 септември 2014 г. в гр. Несебър, България. През трите години от работата по проекта бяха проведени  4 международни научни прояви от този мащаб. Настоящата конференция има за цел представяне на нови научни резултати и обмен на идеи и ноу-хау в областтa на:

Материали за чиста енергия
Материали за опазване на околната среда
Материали за оптиката и оптоелектрониката
Материали с медицинско и фармацевтично приложение

Участие във форума с пленарни доклади и поканени лекции ще вземат изтъкнати специалисти в областта на съвременните функционални материали от: Max Planck Institute for Polymer Research, Technical University Munich, Technical University Berlin – Германия; University of Turin, Италия; University of Oxford, UК; Université de CaenCNRS, l’École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles,  Франция.