ЗАПОЧНАХА ЗАНИМАНИЯТА НА БЪЛГАРСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ С ДЕЦА НА ТЪРСЕЩИ ЗАКРИЛА ЛИЦА И БЕЖАНЦИ

12 февруари 2014

В Интерграционния център за настаняване на бежанци в кв. Овча купел, ул. “Монтевидео” № 21A започнаха заниманията с деца на търсещи закрила лица и бежанци. Две преподавателки работятс тях в създадения детски кът по проекта «Да продължим заедно». Те общуват, четат, рисуват, пеят заедно с децата. Целите на педагозите са свързани със създаването на ефективна първоначална социална адаптация на малките хора. Очаква се заниманията с тях,още в ранна възраст, да създадатпо-успешно интегриране в обществото, но и да запълнят натрупаните липси при промяната на местожителството, поставянето в други социални условия и липсата на приятели. Работата с децата, не на последно място, е съобразена и с необходимостта от подготвянето им за продължаване на образователния процес.

 

«Това са моите ученици Алън, Виана, Мирай и Сеф. Както всичи деца – обичат внимание. Те са възпитани, интелигентни и много любознателни», разказва Сия, която е едната от учителките. Очевидно вече е създадена не само предпоставка за успешна дейност с децата, но и онази, така необходима връзка. Оказва се, че с обич и създаване на взаимно доверие децата  могат не просто да се интегрират, но и да поискат да бъдат част от нашето общество, от успешната мисия «Да продължим заедно».

_DSC3204 copy_DSC3183 copy_DSC3133 copy_DSC3380 copy

 

 

 

 

_DSC3177 copy _DSC3150 copy 2014-01-28 15.22 2014-01-28 15.19

 

 

 

 

 


_DSC3332 copy_DSC3139 copy

 

 

 

 

За проекта: На 12.12.2013 г. стартира проект „Да продължим заедно“ по Договор за БФП №ЕБФ01-11845/12.12.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски бежански фонд по ГП 2012, Приоритет I, Действие С, Под-действиe С3, Схема за безвъзмездна финансова помощ BGERF 2012/02-C3.01 „Занимания с деца  в създадения по ГП 2010 детски кът /дневна забавачка/ за деца на търсещи закрила лица и бежанци, включени в НПИБРБ, изследване на трайната интеграция на лица, получили статут на бежанец и/или хуманитарен /субсидиарен/ такъв и насърчаване включването на местната власт и обществеността в процеса в процеса на интеграция чрез разяснителни кампании“,  сключен между Фондация „Ви Арт” и Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет на стойност 31657,56 €, от които 75% от ЕБФ 23743,17 € и 25% Национално съфинансиране – 7914,39 €.

 

12.02.2014г.

София

 

Фондация Ви Арт

Виржиния Такова – координатор на проекта