Архив

liniq3
Конференция на тема „Съвременни функционални материали“
юли 23, 2012

В рамките на проекта “BeyondEverest” Факултетът по химия и фармация, СУ “Св. Кл. Охридски“ организира Конференция на тема „Съвременни функционални материали“ 5-8 септември, 2012 г., Ривиера, България Конференцията има за цел обмен на знания и идеи в областтa на: Материали за чиста енергия Материали за опазване на околната среда Материали за оптиката и оптоелектрониката Материали с медицинско и фармацевтично приложение. Повече информация за конференцията може да бъде намерена на сайта на проекта: http://beyondeverest.org/


Срокове за кандидатстване и записване за магистърските програми във Факултет по химия и фармация – 2012/2013г.
юли 23, 2012

20.07.12г. Краен срок за подаване на документи за участие в първи кандидат-магистърски изпит (103 ст. в ФХФ) 1. Молба образец 2. Квитанция за платена такса – 30 лв. 23.07.12г. Провеждане на първи кандидат-магистърски изпит в 130 ауд. на ФХФ от 09.00 ч. 27.08.12г. – 05.09.12г. Подаване на документи за кандидатстване (103 ст. в ФХФ) за места субсидирани от държавата: 1. Молба до Ректора по образец 2. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование или академична справка-оригинал (уверение за бакалаврите от СУ) 3. Квитанция за платена такса – 30 лв. (само за явяващите се на втори кандидат-магистърски изпит на …

Научи повече sign


Организираме професионално обучение – професия ГОТВАЧ
юли 3, 2012

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА И АНКОР А ДЖЕНТЕ организират професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация, професионално направление – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, професия – ГОТВАЧ. Формата на обучение е дневна, задочна, индивидуална и дистанционна. Обучението е съобразено с Вашето свободно време и доходи. Започва от 27.07.2012г./петък/ и продължителността е свързана с възможностите за интензивно усвояване на учебния материал и провеждане на практика. След обучението се получава СВИДЕТЕЛСТВО за професионална квалификация от Министерството на образованието и Националната занаятчийска камара. За повече информация и записвания – телефони 0878 887 124 и 0876 887 554.


Hotel Expo Sofia
юли 3, 2012